Organizacja leczenia i rehabilitacji w Niemczech.
Pełne wsparcie medyczne.
 АнглийскийfrancuskiНемецкийПольскийРусский
+ 49 176 17917001 Operator mówiący po rosyjsku
od 9.00 do 19.00

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przystępując do niniejszej Umowy i pozostawiając swoje dane w Witrynie oktormunchen.de (zwanej dalej Witryną), wypełniając pola aplikacji online (rejestracji), Użytkownik:

 • potwierdza, że ​​wskazane przez niego dane osobowe należą do niego osobiście;
 • przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ​​dokładnie i w całości zapoznał się z niniejszą Umową oraz zawartymi w niej warunkami przetwarzania jego danych osobowych wskazanymi przez niego w polach aplikacji online (rejestracja) na stronie;
 • przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ​​wszystkie postanowienia niniejszej Umowy oraz warunki przetwarzania jego danych osobowych są dla niego jasne;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych danych osobowych w celu rejestracji Użytkownika w Serwisie;
 • wyraża zgodę na warunki przetwarzania danych osobowych bez zastrzeżeń i ograniczeń.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a mianowicie na wykonanie czynności przewidzianych w ust. 3 ust. 1 art. 3 ustawy federalnej z dnia 27.07.2006 lipca 152 r. N XNUMX-FZ „O danych osobowych” i potwierdza, że ​​wyrażając taką zgodę, działa dobrowolnie, z własnej woli i we własnym interesie.

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest konkretna, świadoma i świadoma.


Niniejsza zgoda Użytkownika dotyczy przetwarzania następujących danych osobowych:

 • nazwisko, imię, patronim;
 • miejsce zamieszkania (miasto, region);
 • numery telefoniczne;
 • adresy e-mail (e-mail).

Użytkownik udziela serwisowi oktormunchen.de prawa do wykonywania następujących czynności (operacji) na danych osobowych:

 • gromadzenie i gromadzenie;
 • przechowywanie w okresach przechowywania raportów określonych w dokumentach regulacyjnych, ale nie krócej niż trzy lata od daty zakończenia korzystania z usług Witryny przez Użytkownika;
 • wyjaśnienie (aktualizacja, zmiana);
 • wykorzystania w celu rejestracji Użytkownika w Serwisie;
 • zniszczenie;
 • przekazanie na żądanie sądu, m.in. podmiotom trzecim, z zachowaniem środków zapewniających ochronę danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Określona zgoda obowiązuje bezterminowo od momentu podania danych i może zostać przez Ciebie odwołana poprzez złożenie wniosku do administracji Serwisu wskazującego dane określone w art. 14 ustawy „O danych osobowych”.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego polecenia w prostej formie pisemnej na adres e-mail (e-mail) admin@docmuenchen.de.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie (zarówno legalne, jak i nielegalne) przez osoby trzecie informacji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym ich powielanie i rozpowszechnianie, dokonywane wszelkimi możliwymi środkami.

Witryna ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie. Przy dokonywaniu zmian w aktualnej wersji wskazywana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej złożenia, chyba że nowa wersja Umowy stanowi inaczej.

Bieżące wydanie zawsze znajduje się na stronie pod adresem: https://doktormunchen.de/personal/

Niniejsza Umowa oraz relacje między użytkownikiem a Witryną powstałe w związku ze stosowaniem Umowy podlegają prawu materialnemu i procesowemu Federacji Rosyjskiej.